Retourneren

De Klant heeft bij de totstandkoming van een overeenkomst op afstand, het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant het goed fysiek in zijn bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen verstuurt de Klant een ondubbelzinnige verklaring van herroeping of bijgevoegd ‘Modelformulier voor herroeping’ naar KNOL&KOOL per post: Heilige Geeststraat 30, 9000 Gent dan wel via e-mail: order@eazy-v.com Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant zijn verklaring tot herroeping mededeelt voordat de herroepingstermijn is verstreken. In dat geval dienen de goederen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend terug te worden gezonden, bij gebreke waarvan “KNOL&KOOL” naar zijn keuze ofwel terugbetaling van het goed mag weigeren dan wel een waardevermindering in rekening kan brengen van het terug te betalen bedrag.

 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

 

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn of niet kunnen worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

 

De retourzending en -kosten zijn voor rekening van de Klant. De Klant dient het goed binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren per post of terug te brengen naar de vestiging van KNOL&KOOL gelegen te Heilige Geeststraat 30, 9000 Gent.